PERCEPTION

PERCEPTION има за цел да създаде профил за оценители, участващи в планирането на периода след извънредни ситуации, за да подобри готовността и реакцията. PERCEPTION ще създаде нов профил – оценител и фасилитатор по аварийно планиране (EFEP) – роля, която ще бъде поета от млади хора.