ПРОДУКТИ

Учебна програма за оценка и фасилитиране на планирането на извънредни ситуации (EFEP)

Обучителна схема

Пилотно обучение PERCEPTION