Учебна програма за оценка и фасилитиране на планирането на извънредни ситуации (EFEP)

Επαγγελματικό Πρόγραμμα Σπουδών ΑΔΙΠΠΕΑ (EFEP)