ΕΤΑΙΡΟΙ

ΙΤΑΛΙΑ

Η GAL Escartons e Valli Valdesi (GAL EVV) είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μικτό εταιρικό κοινωνικό κεφάλαιο, με 57% των μετόχων να ανήκει σε δημόσιες εταιρείες και 43% σε ιδιώτες μέτοχους. Η GAL EVV άρχισε να λειτουργεί το 2003 ως εταιρεία σε μια περιοχή που περιλαμβάνει πέντε αλπικές κοιλάδες. Με την πάροδο των ετών, η GAL - που είναι έντονα αντιπροσωπευτική της περιοχής - δημιούργησε σχέσεις με περισσότερους από 50 δήμους και πολλές ιδιωτικές εταιρείες: σημαντικές τομεακές πρωτοβουλίες έχουν δημιουργηθεί στον γεωργικό, δασικό και αγροβιομηχανικό τομέα. Επιπλέον, η GAL συμμετείχε σε ενδιαφέροντα μονοπάτια για να ανακαλύψει την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό, καθώς και έργα αξιοποίησης και συνεργασίας μεταξύ οντοτήτων και εταιρειών που εμπλέκονται. Η αποστολή του είναι η τοπική ανάπτυξη μέσω έργων αξιοποίησης των περιοχών, οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ανθεκτικότητας της γης, βιώσιμης κινητικότητας ως τα κύρια θέματα με τα οποία ασχολείται η GAL EVV για την επίτευξη της αποστολής του. Το GAL EVV είναι ο κορυφαίος οργανισμός του έργου PERCEPTION.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Η IPF International είναι ιδιωτική εταιρεία που βρίσκεται στη νότια Ισπανία, και ειδικεύεται στη διαχείριση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σχεδίων κατάρτισης και υποστήριξης πολιτιστικών εκδηλώσεων, των τεχνών, της ποικιλομορφίας και της εκπαίδευσης. Ο κύριος στόχος της εταιρείας έγκειται στην ανάπτυξη μαθημάτων για ενήλικες μαθητές, νέους και ανέργους για να βελτιωθούν, να εξερευνήσουν και να αποκτήσουν νέα εργαλεία και δεξιότητες για τη διαπολιτισμική επικοινωνία και εκπαίδευση. Η IPF International προετοιμάζει επίσης διάφορα προγράμματα κινητικότητας για εκπαιδευτικούς και μαθητές σε διεθνές επίπεδο, συνδυάζοντας γλωσσική κατάρτιση και πρακτικές εμπειρίες, με στόχο την ενίσχυση και τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων νεαρών ατόμων και συνεπώς προωθώντας έτσι τις ατομικές τους δεξιότητες, γλωσσικές ικανότητες και ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος. Η IPF INTERNATIONAL είναι περήφανη που μεταδίδει επίσης την πολιτιστική κληρονομιά της νότιας Ισπανίας μέσω δραστηριοτήτων, οι οποίες δημιουργούν προοπτικές στις τέχνες, την πολυμορφία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

ΚΥΠΡΟΣ

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός Έρευνας & Ανάπτυξης, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες οντότητες. Αυτές οι οντότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις (MKO), εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από ανοιχτόμυαλους, πλήρως καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές πληροφορικής. Το CSI αξιοποιεί την ικανότητα και την δυνατότητα του να εντοπίζει κοινωνικές ανάγκες, να σχεδιάζει και να εφαρμόζει προσαρμοσμένες πρωτοβουλίες και να συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους τομείς της κοινωνικής ευθύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Η Auxilium είναι ένας ΜΚΟ Έρευνας & Ανάπτυξης που βρίσκεται στο Γκρατς, με στόχο τη βελτίωση της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής ανταλλαγής μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων στην Ευρώπη. Από το 2004, η Auxilium συμμετέχει και συντονίζει πολλά έργα συνεργασίας και ανταλλαγής και συμμετέχει σε στρατηγικές συνεργασίες στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της υγείας και των κοινωνικών επιστημών για να υποστηρίξει τους κύριους στόχους του οργανισμού. Σε αυτή τη βάση, η Auxilium έχει συγκεντρώσει τεράστιες εμπειρίες και έχει αποκτήσει μεγάλη τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων διακρατικής ευρωπαϊκής συνεργασίας. Η Auxilium έχει διευθύνει τον σχεδιασμό παιδαγωγικών προγραμμάτων καθώς και τη στρατηγική διάδοσης των έργων Erasmus +.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Το European Center Valuation Prior Learning (EC-VPL) ιδρύθηκε το 2002 και είναι ένας MKO. Το EC-VPL μελετά, συσσωρεύει και διανέμει πληροφορίες για κάθε πτυχή των Στρατηγικών Δια Βίου Μάθησης, στις οποίες η συστημική Eκτίμηση/Επικύρωση της Προηγούμενης Μάθησης (VPL) παίζει δομικό ρόλο. Η αποστολή του κέντρου είναι να δώσει προτεραιότητα στη συστημική του VPL στις λειτουργίες του για την κοινωνία και άλλους ενδιαφερόμενους. Το VPL είναι ένα σύστημα που - ανεξάρτητα από τον τύπο του προγράμματος μάθησης - εστιάζει στην αναγνώριση, την αποτίμηση, την επικύρωση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων που κάποιος έχει μάθει στο παρελθόν σε οποιοδήποτε είδος μαθησιακού περιβάλλοντος. Η εξατομικευμένη μάθηση είναι η έννοια της δυναμικής μάθησης που επικεντρώνεται στον ατομικό μαθητή, η οποία μπορεί να ξεκινήσει (ή να βοηθήσει στην εκκίνηση) και να δημιουργήσει προσαρμοσμένα ατομικά προγράμματα μάθησης σε μια κουλτούρα μάθησης που βασίζεται σε αυτο-καθοδηγούμενη, ευέλικτη δια βίου μάθηση.

ΙΤΑΛΙΑ

Το QueSiTe srl είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση που βασίζεται σε ένα δίκτυο σταθερών συνεργατών σε διαφορετικά πεδία. Μία από τις βασικές της λειτουργίες είναι η Πολιτική Προστασία (σχεδιασμός, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση): Η QueSiTe απέκτησε σχετικές ικανότητες δουλεύοντας σε προγράμματα διαφορετικών κλιμάκων και εφαρμόζοντάς τις στον καθορισμό μιας μεθοδολογίας σχεδιασμού που ενσωματώνει το στοιχείο της πρόληψης με λειτουργικές οδηγίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η εταιρεία διοργανώνει επίσης μαθήματα κατάρτισης για διαφορετικές ομάδες (τοπικοί διαχειριστές, εθελοντές κ.λπ.) χρησιμοποιώντας διάφορες μεθοδολογίες και εργαλεία κατάρτισης. Συγκεκριμένα, η QueSiTe κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διδακτικά παιχνίδια που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, που χρησιμοποιούνται συνήθως σε εκπαιδευτικά μαθήματα, επικεντρώνονται στην πρόληψη, παρουσιάζουν την πολυπλοκότητα διαχείρισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης και υποστηρίζουν μια «κουλτούρα ασφάλειας».

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Το Εθνικό Δίκτυο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (NBDN) είναι μια ένωση 42 επιχειρηματικών κέντρων και εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων. Η αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα, να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο μέσω διαφόρων μορφών υποστήριξης για την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να διασφαλίσουμε μεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές και υστερούσες περιοχές της Βουλγαρίας. Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του NBDN ιδρύθηκε το 2003 και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε 28 επαγγελματικούς τομείς, 95 ειδικότητες και 179 επαγγέλματα, όπως επιχειρηματικότητα, διαχείριση, μάρκετινγκ, γεωργία, τουρισμός, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, διαπροσωπικές δεξιότητες κ.λπ. Το κέντρο διαθέτει άδεια από την Εθνική Υπηρεσία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης