Over ons

PROJECTOVERZICHT

PERCEPTION is een driejarig project, gefinancierd door het Erasmus+ programma. Het is in oktober 2020 van start gegaan en zal in oktober 2023 worden afgerond.

PERCEPTION heeft tot doel een profiel te creëren voor evaluatoren die betrokken zijn bij de planning na een noodsituatie om de paraatheid en respons te verbeteren. PERCEPTION creëert een nieuw profiel creëren – de Evaluator en Facilitator voor Emergency Planning (EFEP) – een rol die zal worden vervuld door jonge individuen.

Tijdens de duur van het project zullen de deelnemers het PERCEPTION-project kunnen benutten in termen van inzetbaarheid en innovatieve beroepsonderwijs en -opleiding om experts te worden op het gebied van calamiteitenbeheer. De rol van het EFEP is tweeledig: evalueer benaderingen voor crisisbeheer en identificeer strategieën om toekomstige rampen te voorkomen of de impact ervan te beperken, en pas participatieve benaderingen toe, die gericht zijn op het opbouwen van een constructieve relatie tussen burgers, ondernemingen en lokale/regionale autoriteiten.

DOELSTELLINGEN PROJECT

PERCEPTION is gericht op evaluatie en facilitering als centrale en erkende onderdelen van de planning van civiele-beschermingsplanning.

De verwachte resultaten van PERCEPTION zijn

Wederzijdse erkenning van de EFEP-kwalificatie tussen alle partnerlanden door certificering binnen het Europees Kwalificatiekader (EQF) niveau 5.

Het aanbieden van een werkgerichte opleiding voor ten minste 60 jongeren via een multi-niveau, multidisciplinaire en intensive trainingsmethodologie.

Verbetering van de inzetbaarheid van jongeren door de ontwikkeling van een nieuw curriculum, ter bevordering van de kansen op werk bij niet-gouvernementele organisaties (ngo's), lokale overheden, particuliere bedrijven of als zelfstandige.

Het creëren van dialoogvormen om de kloof tussen regionale en lokale overheden en ondernemers te verkleinen, met name op het gebied van veiligheid wanneer zich een noodsituatie voordoet, en tijdens de planningsfase.

Bewustmaking inzake veiligheid, risicopreventie en klimaatverandering.

DOELGROEPEN

Observation is the first and most powerful step towards changing teaching practices. Daily observation reveals a wealth of information about students, their competencies and skills, and the work of the teacher.