PARTNERSCHAP

ITALIË

GAL Escartons en Valli Valdesi (GAL EVV) is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een gemengd maatschappelijk kapitaal, waarvan 57% in handen is van overheidsbedrijven en 43% van particuliere aandeelhouders. GAL EVV is in 2003 als vennootschap van start gegaan in een gebied dat vijf alpiene valleien omvat. In de loop der jaren heeft de GAL - als sterke vertegenwoordiger van het gebied - relaties opgebouwd met meer dan 50 gemeenten en tal van particuliere bedrijven: er zijn belangrijke sectorale initiatieven tot stand gekomen op het gebied van landbouw, bosbouw en agro-industrie. Tevens was GAL betrokken bij interessante trajecten om plaatselijke geschiedenis en cultuur te ontdekken, evenals bij projecten voor valorisatie en samenwerking tussen de betrokken entiteiten en bedrijven. Haar missie is lokale ontwikkeling door middel van projecten van territorium valorisatie, economische en toeristische ontwikkeling en innovatie, veerkracht, duurzame mobiliteit als de belangrijkste onderwerpen waarmee GAL EVV zich bezighoudt om haar missie te bereiken. GAL EVV is de leidende organisatie van het PERCEPTION project.

SPANJE

IPF International is een particulier bedrijf in Zuid-Spanje, gespecialiseerd in het beheer, de ontwikkeling en de uitvoering van opleidingsplannen en een voorstander van culturele evenementen, kunst, diversiteit en onderwijs. Het bedrijf richt zich vooral op de ontwikkeling van cursussen voor volwassenen, jongeren en werklozen om nieuwe instrumenten en vaardigheden voor interculturele communicatie en onderwijs te verbeteren, te verkennen en te verwerven. IPF International bereidt ook verschillende mobiliteitsprogramma's voor docenten en studenten op internationaal niveau voor, waarbij taaltraining en praktische ervaringen worden gecombineerd, met als doel de beroepskwalificaties van jongeren te verbeteren en te verhogen en zo hun individuele capaciteiten, taalvaardigheden en de ontwikkeling van ondernemingszin te bevorderen. IPF International is er ook trots op het culturele erfgoed van Zuid-Spanje door te geven via activiteiten die perspectieven openen op het gebied van kunst, diversiteit, onderwijs en cultuur.

CYPRUS

Het Centre for Social Innovation (CSI) is een Research & Development-organisatie die zich richt op het bevorderen van sociale innovatie die positieve veranderingen teweeg kan brengen bij lokale, nationale, regionale en mondiale entiteiten. Deze entiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot overheden, lokale administratieve agentschappen, non-profit organisaties, commerciële entiteiten en onderwijsinstellingen. Het CSI team bestaat uit open-minded onderzoekers, ondernemers, project managers, trainers en IT-ontwikkelaars. CSI beschikt over het vermogen en de capaciteit om maatschappelijke behoeften te identificeren, aangepaste initiatieven te ontwerpen en uit te voeren en te zorgen voor duurzame groei. De expertisegebieden van het CSI-team liggen op het gebied van traditioneel onderwijs en e-learning, ondernemerschap, startups, innovatie, creativiteit, onderhandelingen, IP-adviesdiensten, maatschappelijke verantwoordelijkheid, bedrijfsadviesoplossingen, data-analyse, informatietechnologieën, projectbeheer, projectevaluatiediensten, productvalidatie, opleiding en computerspellen. CSI put knowhow en vaardigheden uit zijn brede wereldwijde netwerk dat academische instellingen, informatietechnologiebedrijven (IT), overheidsdiensten, internationale organisaties, startende ondernemingen en overheidsdiensten omvat.

OOSTENRIJK

Auxilium is een non-profitorganisatie voor onderzoek en ontwikkeling, gevestigd in Graz, en heeft als doel de culturele en educatieve uitwisseling tussen organisaties en instellingen in Europa te verbeteren. Sinds 2004 neemt Auxilium deel aan en coördineert het tal van samenwerkings- en uitwisselingsprojecten en strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs, cultuur, gezondheid en sociale wetenschappen ter ondersteuning van de hoofddoelstellingen van de vereniging. Op basis hiervan heeft Auxilium ruime ervaring opgedaan en een brede expertise opgebouwd in de planning en uitvoering van transnationale Europese samenwerkingsprojecten. Auxilium is verantwoordelijk geweest voor pedagogische ontwikkelingen en voor de verspreidingsstrategie van Erasmus+-projecten.

NEDERLAND

Het European Centre Valuation Prior Learning (EC-VPL) is opgericht in 2002 en is een non-profitorganisatie. EC-VPL onderzoekt, verzamelt en verspreidt informatie over elk denkbaar aspect van Levenslang Leren-Strategieën, waarin de systematiek van Valuation/Validation of Prior Learning (VPL) een structurerende rol speelt. De missie van het centrum is om prioriteit te geven aan de systematiek van formeel (EVC) en informeel waarderen in haar functionaliteiten voor de samenleving en haar stakeholders. VPL is een systeem dat - onafhankelijk van het type leerprogramma - gericht is op het erkennen, waarderen, valideren en verder ontwikkelen van de competenties die iemand eerder heeft geleerd in welk type leeromgeving dan ook. Gepersonaliseerd leren is het dynamische leerconcept dat is gericht op de individuele lerende, dat op maat gesneden individuele leerprogramma's kan initiëren (of helpen initiëren) en kan opzetten in een leercultuur die gebaseerd is op zelfgestuurd, flexibel, toekomstgericht levenslang leren.

ITALIË

QueSiTe srl is een klein en middelgroot bedrijf (KMB) dat kan rekenen op een netwerk van stabiele medewerkers in verschillende domeinen. Een van haar kernactiviteiten is civiele bescherming (planning, opleiding, bewustmaking): QueSiTe heeft relevante competenties verworven door aan projecten op verschillende schaalniveaus te werken en deze toe te passen om een planningsmethodologie te definiëren die het element van preventie integreert met operationele emergency-richtlijnen. Het bedrijf organiseert ook opleidingen voor verschillende doelgroepen (lokale bestuurders, vrijwilligers, enz.) met behulp van verschillende opleidingsmethodologieën/tools. In het bijzonder heeft QueSiTe een octrooi op didactische spellen voor kinderen, tieners en volwassenen, die vaak worden gebruikt in cursussen, gericht op preventie, en tonen van de complexiteit in het beheer van noodsituaties en het ondersteunen van een "veiligheidscultuur".

BULGARIJE

Het National Business Development Network (NBDN) is een vereniging van 42 bedrijvencentra en starterscentra. Onze missie is het creëren van een nieuwe ondernemerscultuur, het verbeteren van de levensstandaard door middel van verschillende vormen van ondersteuning voor de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen en het zorgen voor meer werkgelegenheid in de plattelands- en achtergebleven gebieden van Bulgarije. Het beroepsopleidingscentrum (VTC) van het NBDN, dat in 2003 is opgericht, verzorgt beroepsopleidingen in 28 beroepssectoren, 95 specialiteiten en 179 beroepen, waaronder ondernemerschap, management, marketing, landbouw, toerisme, Informatie en Communicatie Technologie (ICT), soft skills, enz. Het centrum heeft een licentie van het Nationaal Agentschap voor Beroepsonderwijs en -opleiding.